Skip to content
Strona główna » Gorczański Park Narodowy Informacje » Gorczański Park Narodowy Logo

Gorczański Park Narodowy Logo

Gorczański Park Narodowy posiada charakterystyczne logo, na którym widnieje salamandra plamista. Jest to gatunek płaza z rodziny salamandrowatych, który występuje na terenie parku. Logo parku jest bardzo rozpoznawalne i kojarzone z ochroną przyrody w regionie. Składa się ono z obrazu salamandry plamistej oraz napisu „Gorczański Park Narodowy” na żółtym tle. Logo parku składa się z obrazu salamandry plamistej oraz napisu „Gorczański Park Narodowy” na białym tle. Salamandra plamista została wybrana na motyw logo, ponieważ jest jednym z charakterystycznych gatunków żyjących na terenie parku. Ten gatunek płaza występuje na obszarze Polski i Europy, a także w Azji Mniejszej. 

Dlaczego symbolem Gorczańskiego Parku Narodowego jest Salamandra Plamista?

Salamandra plamista jest symbolem Gorczańskiego Parku Narodowego z kilku powodów. Przede wszystkim jest to gatunek płaza, który występuje w tym rejonie i ma duże znaczenie dla ekosystemu. Salamandra plamista należy do grupy gatunków objętych ochroną, a jej liczebność w Polsce znacznie spadła w ciągu ostatnich dziesięcioleci, głównie z powodu niszczenia środowiska naturalnego i zanieczyszczenia wody. Wraz z ustanowieniem Gorczańskiego Parku Narodowego w 1981 roku, salamandra plamista stała się symbolem ochrony przyrody i znakiem rozpoznawczym parku. Jej obrazek widnieje na oficjalnym logo parku oraz na wielu materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Ponadto, salamandra plamista jest gatunkiem charakterystycznym dla siedlisk leśnych, które stanowią około 98 procent powierzchni parku. To dzięki ochronie tych siedlisk możliwe jest zachowanie różnorodności biologicznej parku, a salamandra plamista jest jednym z jej najważniejszych elementów. Jest ona bardzo charakterystycznym i łatwo rozpoznawalnym gatunkiem płaza. Ma wyjątkową, kontrastową barwę, z jaskrawo żółtymi plamami na czarnym tle, co sprawia, że jest łatwa do identyfikacji nawet dla osób niezaznajomionych z tematem. Dlatego też symbolika salamandry plamistej jest skuteczna i skojarzona jest z Gorczańskim Parkiem Narodowym. Warto podkreślić, że salamandra plamista jest gatunkiem wrażliwym na zmiany środowiska i zanieczyszczenia wody. Ochrona tego płaza i jego siedlisk jest kluczowa dla zachowania różnorodności biologicznej i naturalnego dziedzictwa Gorczańskiego Parku Narodowego.

Inne serwisy